Názov projektu: Viacúčelové športové ihrisko

Dátum predloženia ŽoNFP:
30. 8. 2010

Názov opatrenia: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Výzva č. 3/PRV/MAS13

Zámer projektu:

Výstavba moderného športového ihriska v areáli futbalového ihriska, neďaleko miestneho penziónu. Ihrisko bude využívané na zimné aj letné športy s voľným prístupom pre verejnosť. Všetky vstupy sú riešené šikmým nábehom tak, aby umožňovali prístup aj ľuďom s telesným postihnutím. V budúcnosti obec plánuje dokončiť inštaláciu oplotenia a doplnenie drenážného systému o preplachovaciu kontrolnú šachtu.

Začiatok realizácie projektu: 9/2011

Dátum uskutočnenia monitorovacej návštevy MAS: 8. 11. 2011

Výška poskytnutej finančnej pomoci z PRV SR 2007-2013: 19 980,10 €

 | Archív