Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu):
28. 8. 2012

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 23/PRV/MAS 13

Opis projektu: V rámci predloženého projektu sa zrealizuje rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková, ktorý vedie pozdĺž štátnej cesty v dĺžke 558,08 m. Pre cykloturistov bude v katastri obce vyznačená cyklotrasy zelenej farby v dĺžke 4,1 km. Na trase budú vyznačené 4 taxačné miesta. Navrhovaná cyklotrasa je pokračovaním CTT Liptovský Ondrej - Žiarska dolina, ako aj navrhovanej cyklotrasy Jakubovany-Račkova dolina a Jakubovany - Jamník - Vavrišovo. Je integrálnou súčasťou koncepcie budovania chodníkov, cyklotrás a významných miest na Hornom Liptove.    

Celkové náklady na projekt: 28 919,06€
 | Archív