Monitorovacie návštevy projektov

Mesto Liptovský Hrádok

Pridané: 26.08.2011
Názov projektu: Chodník Liptovský Hrádok - Dovalovo
Názov konečného prijímateľa: Mesto Liptovský Hrádok
Dátum monitorovacej návštevy: 26. 8. 2011
návrat


 | Archív