Monitorovacie návštevy projektov

Obec Kráľova Lehota

Pridané: 08.11.2011
Názov projektu: Viacúčelové športové ihrisko
Názov konečného prijímateľa: Obec Kráľova Lehota
Dátum monitorovacej návštevy: 8. 11. 2011
Začiatok realizácie projektu: október 2011návrat


 | Archív