Monitorovacie návštevy projektov

Mesto Liptovský Hrádok

Pridané: 22.05.2012
Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka na ul. kpt. Nálepku v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklotrasy
Názov konečného prijímateľa: Mesto Liptovský Hrádok
Dátum monitorovacej návštevy: 22. 5. 2012
Začiatok realizácie projektu: máj 2012návrat


 | Archív