Monitorovacie návštevy projektov

Obec Liptovský Peter

Názov projektu: REkonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v obci Liptovský Peter
Dátum monitorovacej návštevy: 28. 6. 2012
Začiatok realizácie projektu: jún 2012návrat


 | Archív