Monitorovacie návštevy projektov

Obec Podtureň

Názov projektu: Detské ihrisko - obec Podtureň
Názov konečného prijímateľa: Obec Podtureň
Dátum monitorovacej návštevy: 20. 6. 2012
Začiatok realizácie projektu: jún 2012návrat


 | Archív