Monitorovacie návštevy projektov

Obec Východná

Pridané: 12.06.2012
Názov projektu: Výstavba multifunkčného športového ihriska v obci Východná
Názov konečného prijímateľa: Obec Východná
Dátum monitorovacej návštevy: 12. 6. 2012
Začiatok realizácie projektu: jún 2012návrat


 | Archív