Monitorovacie návštevy projektov

Obec Vavrišovo

Pridané: 12.06.2012
Názov projektu: Výstavba chodníka a značenie cyklotrasy Vavrišovo
Názov konečného prijímateľa: Obec Vavrišovo
Dátum monitorovacej návštevy: 12. 6. 2012
Začiatok realizácie projektu: jún 2012návrat


 | Archív