Monitorovacie návštevy projektov

Obec Uhorská Ves

Pridané: 22.05.2012
Názov projektu: Oddychová zóna Uhorčianka
Názov konečného prijímateľa: Obec Uhorská Ves
Dátum monitorovacej návštevy: 22. 5. 2012
Začiatok realizácie projektu: máj 2012návrat


 | Archív