Monitorovacie návštevy slúžia na zabezpečenie kontroly realizácie a monitorovania projektov konečných prijímateľov podporených v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja horného Liptova do roku 2015. Monitorovacie návštevy vykonávajú členovia monitorovacie výboru MAS minimálne jeden krát na každom projekte počas jeho realizácie. 
 • Občianske združenie Jánska dolina
  Pridané: 13.07.2012
  Názov konečného prijímateľa: OZ Jánska dolina
  Názov projektu: Marketingová podpora a propagácia cestovného ruchu v Liptovskom Jáne a Jánskej doline
 • Združenie ubytovateľov Tatier
  Pridané: 13.07.2012
  Názov konečného prijímateľa: Združenie ubytovateľov Tatier
  Názov projektu: Regionálny elektronický informačný systém
 • Obec Závažná Poruba
  Pridané: 10.07.2012
  Názov projektu: Revitalizácia športovo - rekreačného areálu
  Dátum monitorovacej návštevy: 10. 7. 2012
  Začiatok realizácie projektu: jún 2012
 • Obec Liptovský Peter
  Názov projektu: REkonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v obci Liptovský Peter
  Dátum monitorovacej návštevy: 28. 6. 2012
  Začiatok realizácie projektu: jún 2012
 • Obec Liptovský Ján
  Pridané: 27.06.2012
  Názov projektu: Náučný chodník k minerálnemu prameňu Medokýš
  Dátum monitorovacej návštevy: 27. 6.  2012
  Začiatok realizácie projektu: jún 2012
 • Obec Jamník
  Pridané: 26.06.2012
  Názov projektu: Výstavba detského ihriska v obci Jamník
  Dátum monitorovacej návštevy: 26. 6. 2012
  Začiatok realizácie projektu: jún 2012
 • Obec Liptovská Kokava
  Pridané: 20.06.2012
  Názov projektu: Realizácia detského ihriska v obci Liptovská Kokava 
  Dátum monitorovacej návštevy: 20. 6. 2012
  Začiatok realizácie projektu: jún 2012
 • Obec Podtureň
  Názov projektu: Detské ihrisko - obec Podtureň
  Názov konečného prijímateľa: Obec Podtureň
  Dátum monitorovacej návštevy: 20. 6. 2012
  Začiatok realizácie projektu: jún 2012
 • Obec Východná
  Pridané: 12.06.2012
  Názov projektu: Výstavba multifunkčného športového ihriska v obci Východná
  Názov konečného prijímateľa: Obec Východná
  Dátum monitorovacej návštevy: 12. 6. 2012
  Začiatok realizácie projektu: jún 2012
 • Obec Vavrišovo
  Pridané: 12.06.2012
  Názov projektu: Výstavba chodníka a značenie cyklotrasy Vavrišovo
  Názov konečného prijímateľa: Obec Vavrišovo
  Dátum monitorovacej návštevy: 12. 6. 2012
  Začiatok realizácie projektu: jún 2012
 • Mesto Liptovský Hrádok
  Pridané: 07.06.2012
  Názov projektu: Modernizácia detského ihriska na sídlisku Prekážka v Liptovskom Hrádku
  Názov konečného prijímateľa: Mesto Liptovský Hrádok
  Dátum monitorovacej návštevy: 7. 6. 2012
  Začiatok realizácie projektu: jún 2012
 • Mesto Liptovský Hrádok
  Pridané: 22.05.2012
  Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka na ul. kpt. Nálepku v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklotrasy
  Názov konečného prijímateľa: Mesto Liptovský Hrádok
  Dátum monitorovacej návštevy: 22. 5. 2012
  Začiatok realizácie projektu: máj 2012
 • Mesto Liptovský Hrádok
  Pridané: 22.05.2012
  Názov projektu: Stavebné úpravy chodníka na J. A. Komenského v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklotrasy Liptovský Hrádok - Liptovský Peter
  Názov konečného prijímateľa: Mesto Liptovský Hrádok
  Dátum monitorovacej návštevy: 22. 5. 2012
  Začiatok realizácie projektu: máj 2012
 • Obec Uhorská Ves
  Pridané: 22.05.2012
  Názov projektu: Oddychová zóna Uhorčianka
  Názov konečného prijímateľa: Obec Uhorská Ves
  Dátum monitorovacej návštevy: 22. 5. 2012
  Začiatok realizácie projektu: máj 2012
 • Obec Liptovský Ján
  Pridané: 23.04.2012
  Názov projektu: Detské ihriská v Liptovskom Jáne
  Názov konečného prijímateľa: Obec Liptovský Ján
  Dátum monitorovacej návštevy: 23. 4. 2012
  Začiatok realizácie projektu: máj 2012
 • Obec Kráľova Lehota
  Pridané: 08.11.2011
  Názov projektu: Viacúčelové športové ihrisko
  Názov konečného prijímateľa: Obec Kráľova Lehota
  Dátum monitorovacej návštevy: 8. 11. 2011
  Začiatok realizácie projektu: október 2011
 • Mesto Liptovský Hrádok
  Pridané: 26.08.2011
  Názov projektu: Chodník Liptovský Hrádok - Dovalovo
  Názov konečného prijímateľa: Mesto Liptovský Hrádok
  Dátum monitorovacej návštevy: 26. 8. 2011
 | Archív