Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka na ul. kpt. Nálepku v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklotrasy

Dátum predloženia ŽoNFP: 30. 9. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 14/PRV/MAS 13

Zámer projektu je podporiť rozvoj cykloturistiky v regióne Horného Liptova vyznačením cykloturistickej trasy Liptovský Hrádok - Dovalovo - Červený Kút a zlepšiť podmienky pre bezpečný pohyb chodcov rekonštrukciou chodníka pozdĺž miestnej komunikácie na ulici Kpt. Nálepku v Liptovskom Hrádku. Projekt prispeje k systematickému spájaniu obcí Horného Liptova a  k vytváraniu trvalých predpokladov pre rozvoj aktivít v oblasti služieb cestovného ruchu. Podporí aktívne využitie voľného času, zdravý životný štýl, spoznávanie kultúrno-historických pamiatok a pobyt v prírode s prekrásnou scenériou Vysokých Tatier. Celková dĺžka vyznačej cyklotrasy je 6 km a zrekonštruovaného chodníka 323,39 m.   

Celkové náklady na projekt z PRV SR 2007-2013: 38 092,93€


 | Archív