Mapa stránok

Zaujímavosti z územia MAS
Výzvy PRV SR 2014-2020
Stratégia 2014-2020
O združení
     › Základné údaje
     › Územie MAS
     › Kancelária MAS
     › Členovia MAS
     › Dokumenty
     › Zverejňovanie
          › Zmluvy o poskytnutí NFP
          › Zmluvy
          › Objednávky
          › Faktúry
     › Verejné obstarávanie
     › Interná zóna
Prístup Leader
     › Integrovaná stratégia 2007-2014
     › Podporné dokumenty a formuláre
Projekty PRV 2007-2013
     › Podporené projekty
          › Obnova a rozvoj obcí
          › Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
          › Podpora činnosti v oblasti VCR - časť B
     › Projekty spolupráce
          › Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša
     › Monitorovacie návštevy projektov
Galéria
     › Foto galéria
     › Video galéria
Kontakty
 | Archív