Kancelária MAS

Kancelária MAS zabezpečuje

manažovanie činnosti MAS, jej orgánov a pracovných skupín,
    
spravovanie verejných prostriedkov MAS,
    
vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov v rámci programu Leader,
   
organizovanie informačných a vzdelávacích aktivít,

poradenstvo a konzultácie pri príprave projektov,
 
publicita a informovanie o činnosti MAS.Pracovníci kancelárie MAS Horný Liptov:

Ing. Ingrid Pavlíková, 0903 425 113, info@hornyliptov.sk

Ing. Mária Bubíková
, účtovníčka, 0903 418 483, bubikova@hornyliptov.sk


 
 | Archív