Foto galéria

Činnosť metodického tímu pre spracovanie strategických dokumentov

 Proces prípravy stratégie bol finančne podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 19. 1. 
návrat


 | Archív