Foto galéria

Stretnutie so zástupcami lesníckych subjektov 18. 2. 2014

 Stretnutie bolo zamerané na sieťovanie lesníckych subjektov v regione horného Liptova, na predstavenie lesníckych opatrení v rámci PRV SR 2014-2020. Diskusia bola zameraná na možnosti implementácie projektov v rámci stratégie CLLD. návrat


 | Archív