Foto galéria

Stretnutie regionálnej pracovnej skupiny 30. 6. 2015

 Regionálna pracovná skupina na svojom zasadnutí diskutovala o silných a slabých stránkach regionu Horný Liptov a o strategických cieľoch do roku 2022. návrat


 | Archív