Foto galéria

Zástupcovia z MAS Svornosť na návšteve v hornom Liptove

Na Slovensku je len 29 takých organizácií, ktoré získali štatút miestnej akčnej skupiny a môžu implementovať integrovanú rozvojovú stratégiu z európskych fondov. Jednou z nich je aj MAS Svornosť z Nitrianskeho kraja, ktorej členovia boli na dvojdňovej návšteve v území MAS Horný Liptov. návrat


 | Archív