Foto galéria

 • Činnosť metodického tímu pre spracovanie strategických dokumentov
   Proces prípravy stratégie bol finančne podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 19. 1. 
 • Stretnutie so starostami 10. 2. 2015
   Cieľom stretnutia so starostami z územia MAS bola informácia o príprave stratégie CLLD na nasledujúce programové obdobie. 
 • Stretnutie regionálnej pracovnej skupiny 30. 6. 2015
   Regionálna pracovná skupina na svojom zasadnutí diskutovala o silných a slabých stránkach regionu Horný Liptov a o strategických cieľoch do roku 2022. 
 • Stretnutie so zástupcami lesníckych subjektov 18. 2. 2014
   Stretnutie bolo zamerané na sieťovanie lesníckych subjektov v regione horného Liptova, na predstavenie lesníckych opatrení v rámci PRV SR 2014-2020. Diskusia bola zameraná na možnosti implementácie projektov v rámci stratégie CLLD. 
 • Stretnutie so starostami 4. 3. 2014
   V Exclusive Caffe v Liptovskom Hrádku sa stretli starostovia hornoliptovských obcí, aby spoločne vyjadrili záujem o spoločnú prípravu rozvojovej stratégie CLLD územia Horného Liptova a diskutovali a prioritách pre rozvoj regiónu. 
 • Príprava stratégie CLLD - poľnohospodári, 8. 4. 2014
   Zástupcovania SHR sa stretli so zástupcami MAS Horný Liptov a spoločne diskutovali o potrebách poľnohospodárskych subjektov. 
 • Konzultácie projektových zámerov pre maturantov z lesníckej strednej školy
  Pracovníci kancelárie MAS previedli študentov zo Strednej lesníckej školy, odoboru rozvoja vidieka prípravou projektu z vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka. Spracované projektové zámery boli súčasťou ich maturitnej skúšky z profilového predmetu ich študijného odboru. 
 • Charitatívna cyklojazda na hornom Liptove
  Pridané: 05.06.2015
   Fotografie zo štartu charitatívnej akcie v Liptovskom Hrádku, 4. 6. 2015
 • Zástupcovia z MAS Svornosť na návšteve v hornom Liptove
  Na Slovensku je len 29 takých organizácií, ktoré získali štatút miestnej akčnej skupiny a môžu implementovať integrovanú rozvojovú stratégiu z európskych fondov. Jednou z nich je aj MAS Svornosť z Nitrianskeho kraja, ktorej členovia boli na dvojdňovej návšteve v území MAS Horný Liptov. 
 • Členská schôdza MAS Horný Liptov 2014
  Členská schôdza sa konala 26. 3. 2015 v zasadačke na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku. Účasť členov bola 85%. 

 • Cyklojazda 11. 7. 2014
   V území horného Liptova je vyzančených 251 km cyklotrás, z toho viac ako polovica je novoznačených v súlade s Koncepciou siete chodníkov, cykotrás a významných miest v hornom Liptove. Cyklojazda členov MAS po novovyznačených trasách sa uskutočnila v piatok, 11. 7. 2014. 
 • Deň Zlatej Boce vo Vyšnej Boci
  Pridané: 02.06.2014
  Bohatý kultúrny a spoločenský program pripravili organizátori v rámci podujatia nazvaného Slávnostný deň Zlatej Boce, ktorým si chceli pripomenúť a vyzdvihnúť banícku tradíciu na území dnešnej Vyšnej Boce.  
  Po slávnostných Bohoslužbách v evanjelickom kostole vo Vyšnej Boci za účasti emeritného biskupa Júliusa Filu program pokračoval sprievodom obcou k baníckemu domu, kde je umiestnená banícka expozícia. Sobotné odpoludnie bolo spestrené aj vystúpením DFS Cindruška s pásmom o baníkoch, FS Chabenec a Spevokolu Kahanec z Novák. 
 • Šikovný trh v Liptovskom Hrádku
  Pridané: 30.05.2014
   V Liptovskom Hrádku, v historickej časti mesta Mravník sa konal v sobotu 24. mája 2014 Šikovný trh. 
 • Otvorili Podzemie pod vežami
  Pridané: 02.12.2013
  "Jaskyniari zo Stanišovskej jaskyne si osvojili myšlienku porozprávať príbeh veľkého tajomstva ukrytého v kúsku kovu. Príbeh jeho dotyku s ohňom, jeho dotyku s  vodou, príbeh jeho samého počatia v hlbokom podzemí" (www.podvezami.sk).

 • Návšteva v poľských MAS
   Návšteva v poľských MAS v dňoch 23. 10. - 25. 10. 2013. 
 • Stretnutie starostov z územia MAS Horný Liptov
  Pridané: 15.11.2013
   Stretnutie starostov v Liptovskej Kokave, 14. novembra 2013
 • Návšteva poľských partnerov na Slovensku
  Návšteva poľských partnerov sa uskutočnila 11. - 13. 10. 2013. 
 • Beseda o tradičnom stolovaní a stravovaní na Liptove
   Beseda o tradičnom stolovaní v Hoteli Smrek, 3. októbra 2013
 • Radničkine trhy v Liptovskom Mikuláši
  Radničkine trhy v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnili 27. 9. 2013 na námestí v Liptovskom Mikuláši. Hlavným organizačným partnerom pre Liptov bola APZ Liptovský Hrádok, n.o..  
 • Memoriál Jána Blcháča
   Fotografie z 10. ročníka Memoriálu Jána Blcháča, ktorý sa konal 28. 9. 2013 v Jakubovanoch. 


 • Mesto Liptovský Hrádok
  Monitorovacia návšteva projektu Stavebné upravy chodníka na ulici Partizánskej v Liptovskom Hrádku s vyznačením cykloturistickej trasy, výzva č. 21/PRV/MAS 13
 • Gastronómia na Liptove z čias Františka Wisnera
  Pridané: 24.09.2013
  O tom, aké jedlá sa objavovali na stoloch vyšších spoločenských vrstiev v 18. storoči na Liptove oboznámila členov MAS PhDr. Iveta Zuskinová na stretnutí nazvanom Gastronómia na Liptove z čias Františka Wisnera, v stredu 18. 9. 2013
 • Príprava videoreceptov na Liptove
  Jedným z výstupov projektu spolupráce MAS Horný Liptov a MAS LEV, o.z.  je DVD, na ktorom bude zachytená príprava tradičných receptov z Liptova a Spiša, fotografie z realizácie projektu ako aj reportáže z priebehu aktivít projektu. 
  Filmovanie prípravy receptov na Liptove sa uskutočnilo 12. a 13. septembra 2013 na Nižnej Boci.
 • Exkurzia do Rakúska
   Exkurzia do Rakúska sa uskutočnila19. - 21. 7. 2013. 
 • Obec Beňadiková
  Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková - postup prác. Projekt bol ukončený v auguste 2013.
 • Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša
   Fotografie z pracovného stretnutia projektu z 24. 6. 2013
 • Študijná cesta Razem na Wyzyny
   V dňoch 6. - 8. 6. 2013 navštíli MAs Horný Liptov kolegovia z poľskej LGD Razem na Wyzyny. 
 • Zasadnutie starostov hornoliptovských obcí

  Zasadnutie starostov hornoliptovských obcí bolo zamerané na informovanie o harmonograme vyhlasovania výziev na implementácia Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015.
 • Odborná exkurzia do Poľska
  V dnoch 24. - 28. 9. 2012 sa skupina členov MAS Horný Liptov zúčastnila odbornej exkurzie v Poľsku.
 • Slávnostné otvorenie Kuželníka v Českej Skalici
  Začiatkom septembra 2012 sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia zrekonštruovanej historickej budovy Kuželníka, ktorý sa nachádza v Ratibořicích. Obnovená budova bude slúžiť ako informačné centrum a zázemie pre organizovanie kultúrnych podujatí ako aj priestor pre predaj výrobkov regionálnych výrobcov.
  Rekonštrukcia Kuželníka sa uskutočnila v rámci spoločného projektu MAS Horný Liptov a MAS Mezi Úpou a Metují s názvom Regionálna značka, cesta k podpore miestnych produktov.
 • Agrokomplex 2012
  V dňoch 23. - 26. augusta 2012 sme prezentovali región horného Liptova na medzinárodnej výstave Agrokomplex 2012. DFS Cindruška a ženská spevácka skupina z Východnej predstavili tanečný a hudobný folklór horného Liptova. O spôsobe spracovania ovčej vlny rozprávala a ukážky predviedla Martina Mäsiarová z Nižnej Boce. V sobotu sme sa zúčastnili módnej prehliadky krojov - prezentovali sme ženský a dievčenský kroj z Važca a z Východnej.  
 • Konferencia o regionálnej značke
  MAS HORNÝ LIPTOV v spolupráci s  Miestnou akčnou skupinou Mezi Úpou a Metují z Českej republiky a regionálnym pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka pre žilinský kraj  zorganizovalo medzinárodnú konferenciu „Regionálna značka, cesta k podpore miestnych produktov“. Hlavným cieľom konferencie bola výmena skúseností so zavádzaním regionálnej značky produktov a služieb na Slovensku a v Českej republike.
 • LeaderFEST 2012
  Pridané: 01.06.2012
  V Levoči sa uskutočnil III. ročník LeaderFESTU.
 • Školenie o práci s regionálnou databázou
  Pridané: 15.05.2012

  Súčasťou webovskej stránky horny.liptov bude databáza regionálnych výrobcov, ktorá vznikla v rámci projektu spolupráce s názvom "Regionálna značka, cesta k podpore miestnych produktov".

 • Prezentácia spoločenskej hry s regionálnou tématikou
  Pridané: 30.04.2012

  Pracovné stretnutie zamerané na prípravu spoločenskej hry pre deti aj dospelých, cieľom ktorej je prehĺbenie poznatkov o regióne.

 • Informačný seminár pre starostov obcí územia MAS HORNÝ LIPTOV
  Pridané: 20.04.2012
  Čerpanie financií z programu LEADER pre horný LIptov, povinnosti konečných prijímateľov vo vzťahu k MAS a k PPA, príprava ŽoP a monitorovacích správ a zabezpečenie povinnej publicity boli nosné témy informačného seminára pre starostov obcí z územia MAS HORNÝ LIPTOV, ktorý sa konal v kancelárii MAS 20. apríla 2012.
 • Návšteva z MAS TELSIU z Litvy na hornom Liptove
  Pridané: 12.04.2012
  V Liptovskom Jáne sa stretli zástupcovia MAS HORNÝ LIPTOV a MAS TELSIU z Litvy. Cieľom stretnutia bola prezentácia a výmena skúsenosti z implementácie programu LEADER v oboch územiach.    
 • Kompletovanie propagačných materiálov
  Pridané: 28.03.2012
  Dobrovoľníčka Emka nám pomáhala pri kompletovaní propagačných materiálov MAS a skladaní informačných foldrov.
 • Príprava projektu spolupráce s poľskými partnermi
  Pridané: 21.03.2012

  Projekt spolupráce s poľskými partnermi je zameraný na spoločný marketing území MAS HORNÝ LIPTOV a území troch poľských MAS.

 • Podpisy zmlúv konečných prijímateľov
  Pridané: 20.03.2012
  MAS HORNÝ LIPTOV má podpísané prvé zmlvuy o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku v rámci programu LEADER.
 • Stretnutie s Ing. Strnálom
  Pridané: 20.03.2012
  Stretnutie s Ing. Strnálom, regionálnym koordinátorom Národnej siete rozvoja vidieka, regionálneho pracoviska pre žilinský kraj.
 • Výročná členská schôdza MAS
  Pridané: 15.03.2012
  Výročná členská schôdza MAS sa usktutočnila v Jánskej doline.
 • Vzdelávací seminár pre starostov obcí z územia MAS HORNÝ LIPTOV
  Pridané: 09.02.2012
  Kancelária MAS zvolala starostov z územia MAS, aby prezentovala možnosť čerpania financií z programu LEADER. 
 • Koledníci z Cindrušky
  Pridané: 06.01.2012
  "Traja králi" z Detského folklórneho súboru Cindruška koledovali v kancelárii MAS.
 • Seminár o lesníctve vo Finsku
  Pridané: 25.04.2011
  V spolupráci s NLC ZVolen sme zorganizovali seminár o lesníctve a o zapojení lesníckej verejnosti do programu Leader vo Fínsku. Prednášateľom bol Hannu Humalamäki.
 • Školenie výberovej komisie
  Pridané: 08.04.2011
  Školenie výberovej komisie v Kráľovej Lehote.
 • Hodnotenie projektov z výzvy č. 5/PRV/13
  Pridané: 24.03.2011
  Zasadnutie výberovej komisie pre hodnotenie ŽoNFP podaných v rámci výzvy č. 5/PRV/13  pre opatrenie Obnova a rozvoj obcí.
 • Členská schôdza
  Pridané: 18.03.2011
  Členská schôdza hodnotila činnosť MAS za rok 2010. Stretnutie sa uskutočnilo v obci Podtureň.
 • Zasadnutie lesníckej pracovnej skupiny
  Pridané: 14.03.2011
  V marci 2011 sa uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov lesníckych subjektov z územia MAS HORNÝ LIPTOV. Cieľom stretnutia bolo definovať okruhy budúcej spolupráce a iniciovanie činnosti lesníckej pracovnej skupiny v organizačnej štruktúre MAS HORNÝ LIPTOV.
 | Archív