Aktuálne výzvy

Program rozvoja vidieka SR 2007-2014 
Opatrenie 342 Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 2015/PRV/37


Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Výzva č.
3/PRV/2015
pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Dátum vyhlásenia výzvy: 22.05.2015                            
Dátum uzavretia výzvy:  1
8.09.2015

Výzvu č. 2/PRV/2015
pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
podopatrenie: 8.3 - časť  Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Dátum vyhlásenia výzvy: 18.05.2015
Dátum uzavretia výzvy:  18.09.2015
 
Výzvu č. 1/PRV/2015
pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
Dátum vyhlásenia výzvy: 18.05.2015
Dátum uzavretia výzvy:  18.09.2015
 
 | Archív