Aktuálne výzvy na OH

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 6/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Kategória A

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 2. 10. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 5. 10. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 9. 10. 2020
 
Príloha č. 1 k výzve
Usmernenie PPA - COVID -19
Výzva na odborných hodnotiteľov č. 5/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 8.6. – Podpora na investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 9. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30. 9. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 9. 10. 2020
 
Výzva na odborných hodnotiteľov č. 4/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Kategória A

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 9. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30. 9. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 9. 10. 2020   
 
 
 
 | Archív