Aktuálne výzvy na OH


Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2021 - ukončená
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 26. 4. 2021
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 3. 5. 2021
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 7. 5. 2021

Prílohy: 
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve


Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2021 - ukončená
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
6.4 - Podpora na investície do vytvárania  a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 2. 2021
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 22. 2. 2021
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 26. 2. 2021

Prílohy: 
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve
Usmernenie PPA - COVID-19Výzva na odborných hodnotiteľov č. 6/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Kategória A

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 2. 10. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 5. 10. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 9. 10. 2020
 
Príloha č. 1 k výzve
Usmernenie PPA - COVID -19
Výzva na odborných hodnotiteľov č. 5/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 8.6. – Podpora na investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 9. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30. 9. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 9. 10. 2020
 
Výzva na odborných hodnotiteľov č. 4/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Kategória A

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 9. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30. 9. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 9. 10. 2020   
 
 
 
 | Archív