Harmonogram výziev pre rok 2020

Pridané: 30.01.2020

Prehľad podopatrení, plánovaných termínov výziev a okruhov oprávnených žiadateľov


Podopatrenie 8.5 - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Predpokladaný termín vyhlásenia: február 2020
Oprávnení žiadatelia sú FO a PO, malé a stredné podniky obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov lesov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním

Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, kategória A

Predpokladaný termín vyhlásenia: marec 2020
Oprávnení žiadatelia sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Podopatrenie 8.6 - Podpora na investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Predpokladaný termín vyhlásenia: október 2020
Oprávnení žiadatelia sú fyzické a právnické osoby, malé a stredné podniky obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov lesov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.


Viac informácií o pripravovaných výzvach vám poskytneme
v kancelárii MAS Horný Liptov, tel. 0903 425 113.
 


návrat


 | Archív