Stratégia je rozvoj územia Horného Liptova je pripravená

Pridané: 03.06.2016
 Miestna akčná skupina Horný Liptov v decembri 2015 skompletovala stratégiu Komunitou vedeného miestneho rozvoja v území MAS Horný Liptov a tým nadviazala na úspešnú impelemtáciu Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015. Stratégia je zameraná na zlepšenie kvality života na Hornom Liptove a na podporu miestnych komunít a podnikanania s dôrazom na zachovanie kultúrneho a historického rázu územia. Na prípravu stratégie sme získali finančnú podporu z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, z opatrenia 19.1. vo výške 4.980€. návrat


 | Archív