Na Hornom Liptove vznikol spoločný dokument hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2022

 Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia Horného Liptova do roku 2022 spája územie 25 hornoliptovských obcí. Obce v rámci svojich pracovných skupín zadefinovali oblasti, problémy a úlohy, ktorým chcú v území v najbližšom období venovať zvýšenú pozornosť. Ich spoločnou snahou je zvýšiť spokojnosť obyvateľov Horného Liptova s kvalitou života. Spracovaním a monitorovaním napĺňania spoločného dokumentu bola poverená MAS Horný Liptov.    

Dokument SPRO. 


návrat


 | Archív