Zástupcovia z MAS Svornosť na návšteve v hornom Liptove

Pridané: 07.04.2015
Na Slovensku je len 29 takých organizácií, ktoré získali štatút miestnej akčnej skupiny a môžu implementovať integrovanú rozvojovú stratégiu s pomocou fondov Európskej Únie. Jednou z nich je aj MAS Svornosť z Nitrianskeho kraja, ktorej členovia boli na dvojdňovej návšteve v území MAS Horný Liptov. 

Prvý deň si hostia prezreli Múzeum liptovskej dediny v Pribyline a v obci Liptovský Ján navštívili Stanišovskú jaskyňu a wellnes. Na druhý deň po krátkom stretnutí v kancelárii MAS Horný Liptov a výmene skúseností s implementáciou stratégie a prípravou na nové programovacie obdobie sa hostia presunuli do obce Východná. Tu si prezreli amfiteáter a vystúpili na výhliadkovú vežu. V obci Hybe ich privítal starosta obce a predseda MAS Horný Liptov Martin Piovarči a porozprával o skúsenostiach s realizáciou projektov v území MAS. Dvojdňovú návštevu hostia ukončili v obci Kráľova Lehota, kde si pozreli vydarenú rekonštrukciu altánku pre cyklistov s vybudovaným chodníkom a multifunkčné športovisko na začiatku obce. 

Viac fotografií z návštevy je vo fotogalérii. 


návrat


 | Archív