Zúčastnili sme sa konferencie NSRV SR

Pridané: 01.12.2014
 Už tradične ku koncu kalendárneho roka organizuje Národná sieť rozvoja vidieka SR konferenciu zameranú na implementáciu Programu rozvoja vidieka SR, os 4 LEADER. Tentokrát organizátori za miesto konania konferencie zvolili mesto Nitra. Dvojdňová konferencia sa zamerala na zhodnotenie PRV SR 2007-2013 a predstavenie PRV SR na roky 2014-2020. V rámci programu vystúpil aj zástupca Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý prezentoval Komunitne vedený miestny rozvoj ako nástroj politiky súdržnosti na obdobie 2014-2020 pre miestny rozvoj a rozvoj vidieckych, mestských a prímestských oblastí (CLLD). 

Druhý deň konferencie bol zameraný na nové programové obdobie, účastníkom bol prezentovaný aj Program rozvoja vidieka 2014-2020 v Českej republike. Zástupca Európskej asociácie LEADER predstavil využitie CLLD v európskej vidieckej politike. 
Za MAS Horný Liptov sa konferencie zúčastnila Marcela Herichová. 


návrat


 | Archív