Projekty mladých hrádočanov

Pridané: 23.06.2014
Daniela Dzuriaková vymyslela projekt s názvom "Nasaď sa", ktorým chcela zmeniť pasívny postoj mladých k verejnosti a mestským aktivitám. 
"Rozhodla som sa urobiť vysádzanie stromčekov, kde som zapojila mládež z nášho mesta. Samotná akcia sa realizovala 2. 6. 2014 pri Haligande. Mládežníci okopávali zem, nosili hlinu a sadili stromčeky. S pomocou mesta Liptovský Hrádok a Semenolesu sme spoločne vysadili 36 stromčekov. Atmosféra na akcii bola príjemná a odozvy boli veľmi dobré. Mládež mala možnosť ovyplyvniť svoje okolie a hlavne zmenili svoj pasívny postoj," povedala Daniela Dzuriaková. 
Ďalšie dva projekty "Žijeme zdravo" Martina Macíka a "Čisto, hravo a bezpečne" Sharon Šubovej sa zamerali na čistotu a bezpečnosť na detských ihriskách na sídlisku Prekážka a na Športovej ulici. "Okrem toho, že sme pohrabali pokosenú trávu, na vydraté plochy dosiali novú, na dopadové plochy dosypali štrk a vydenzifikovali pieskovisko a hojdačky, mali sme spolu skvelý čas a počas celých štyroch hodín na ihrisku vládla dobrá nálada", hovorí Sharon. Obidve ihriská vznikli iba nedávno, vďaka podpore z PRV SR 2007-2013, programu osi 4 LEADER a o tom, žeby zívali práznodnotu sa vôbec nedá hovoriť.  

Obrázková príloha.


návrat


 | Archív