Archív

Študenti na návšteve v MAS Horný Liptov
Pridané 26.02.2014
Dnes, 26. 2. 2014 navštívili kanceláriu MAS študenti zo Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku, maturanti z odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka spolu so svojim učiteľom PhDr. Jánom Ondášom.  
Študenti sa zaujímali o praktické skúsenosti s prípravou projektových žiadosti a o možnosti finančnej podpory pre poľnohospodárske subjekty v novom programovom období 2014-2020.   


Viac »

Informačný spravodaj MAS Horný Liptov
Pridané 24.02.2014
 Mas Horný Liptov vydala informačný spravodajViac »

Snehová žúrka v Liptovskom Jáne
Pridané 24.02.2014
   Viac »

Oznámenie PPA o zverejnení výzvy na úhradu DPH pre obce
Pridané 20.02.2014
PPA na svojom webovom sídle zverejnila 20. 2. 2014 oznámnenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 je zverejnené na www.apa.sk.  
Viac informácií Viac »

Pracovné stretnutie so zástupcami neštátnych vlastníkov lesa vo Vavrišove
Pridané 20.02.2014
V utorok 18. 2. 2014 zorganizovala MAS Horný Liptov pracovné stretnutie so zástupcami neštátnych vlastníkov lesov v území MAS Horný Liptov. Cieľom stretnutia bolo informovať o stave implementácie Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015 a predstaviť vízie čerpania EÚ fondov lesníckymi subjektami v období 2014-2020. 


Viac »

Monitorovací výbor schválil Správu o činnosti MAS za rok 2013
Pridané 10.02.2014
Monitorovací výbor na svojom zasadnutí 10. 2. 2014 schválil Správu o činnosti MAS za rok 2013 a Plán práce monitorovacieho výboru na rok 2014. Manažérka MAS predstavila členom stav implementácie stratégie k 31. 12. 2013. Zasadnutie viedol predseda MV, Ing. Ján Pavlík. Zasadnutia sa zúčastnilo 6 členov monitorovacieho výboru, dvaja sa ospravedlnili. 

   Viac »

Medzinárodné akademické majstrovstvá SR na Vyšnej Boci
Medzinárodné akademické majstrovstvá SR, 12. ročník Veľkej Ceny Barbory sa uskutoční 7. - 9. 2. 2014 na Vyšnej Boci - Bačova Roveň.
Súťažné kategórie sú slalom a obrovský slalom mužov a žien.
Štart prvého kola pretekov v kategórii ženy je pripravený na sobotu, 8. 2. 2014 o 8.15. Druhý deň pretekov začína o 8 hodine ráno. Slávnostné vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií je plánované na nedeľu, 9. 2. 2014 o 14:00 hodine.

Plagát
Viac »

Príprava strategických dokumentov v území MAS
Pridané 06.02.2014
Miestna akčná skupina Horný Liptov pripravuje pracovné stretnutia so subjektami pôsobiacimi v území MAS Horný Liptov zamerané na prípravu strategických dokumentov pre nadchádzajúce programové obdobie 2014-2020. 
Viac »

Zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS
Pridané 06.02.2014
 V pondelok, 10. 2. 2014 sa uskutoční zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS Horný Liptov. Program stretnutia je zameraný na vyhodnotenie monitoringu projektov konečných príjmateľov v roku 2013, plán monitoringu na rok 2014 a prerokovanie návrhu správy o činnosti MAS za rok 2013. Na stretnutie sú prizvaní aj zástupcovania Pôdohospodárskej platobnej agentúry, MPRV SR a Národnej siete rozvoja vidieka.  Viac »


návrat


 | Archív