Archív

Prvé zasadnutie Rady MAS v roku 2014
Pridané 23.01.2014
Včera, 22. 1. 2014 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Rady MAS Horný Liptov. Na programe bol návrh rozpočtu organizácie, plánu práce Rady, rozšírenie členskej základne o nových členov, úprava interných dokumentov. 
Zasadnutia sa zúčastnili všetci 11 členovia Rady. 


Viac »

Reportáže o ukončených projektoch
Na webovskej stránke, v časti Galéria - Videogaléria sme umiestnili reportáže o zrealizovaných projektoch konečných prijímateľov Osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2014 (http://www.hornyliptov.sk/video-galeria.html). Projekty boli ukončené do konca roku 2013.
V roku 2014 na svoju realizáciu čaká 13 projektov a na vyhodnotenie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ďaľších 9 projektov.  Viac »


návrat


 | Archív