Archív

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2014
Vstúpili sme do obdobia, ktoré je pre mnohých emočne najsilnejším obdobím roka. Máme väčší pocit spolupatričnosti, vnímame silnejšie dobro a krehkú krásu, ktorú prinášajú Vianoce a obdobie adventu. Intenzívnejšie upozorňujeme na ľudí a skutočnosti, ktoré sú mementom útlaku, utrpenia a chudoby, sme ochotnejší v tomto období pomáhať. Rodiny sa schádzajú, aby spolu strávili Štedrý večer, deti sa tešia na darčeky pod stromčekom. Všade okolo nás sa rozsvecujú vianočné stromčeky a ozdoby, znejú vianočné koledy.  Tieto svetielka v krátkych zimných dňoch presvecujú tmu a prinášajú posolstvo Vianoc do ďalších dní, ktoré prichádzajú s novým rokom.
Želám Vám nech si tieto krásne chvíle zachováte v srdciach po celý budúci rok, aby rozdávanie dobra, lásky a pocity spolupatričnosti boli trvalými hodnotami, ktoré čas vianočný iba umocní.

Martin Piovarči, predseda MAS Horný Liptov  
                                                                                                              
                                 Viac »

Aktivity mladých z Liptova
Vymyslieť, naplánovať a zrealizovať aktivitu sa naučili mlaldí ľudia z Liptova v rámci vzdelávacieho programu, ktorý manažuje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA zo zdrojov EÚ. 
Študenti najviac ocenili lektorov a celkovú atmosféru na troch víkendových stretnutiach, počas ktorých vnikali do tajov projektového manažmentu. 

Viac »

Otvorenie izby ľudových tradícií v Bijacovciach
Tento víkend sme sa zúčastnili otvorenia izby ľudových tradícií v Bijacovciach v levočskom okrese. Rekonštrukcia nevyvužitých priestorov sa zrealizovala v rámci projektu spolupráce MAS Horný Liptov a MAS LEV Kultúrne a gastronické vizitky Liptova a Spiša. Izba bude slúžiť ako miestne múzem s ukážkami tradičného ľudového odevu a spôsobu jeho výroby.  

Viac »

Prístup LEADER v novom programovacom období
Pridané 16.12.2013
Národná sieť rozvoja vidieka, regionálne pracovisko pre žilinský kraj zorganizovala pre verejno-súkromné partnerstvá a miestne akčné skupiny seminár o prístupe LEADER v súčasnom období  a o jeho príprave na nové programovacie obdobie.
  Viac »

Podzemie pod vežami v Liptovskom Jáne
 V piatok 29. 11. 2013 otvorili v Liptovskom Jáne Podzemie pod vežami, interaktívnu expozíciu, ktorá ukrýva príbeh vzniku mince.  

  
viac fotografií Viac »


návrat


 | Archív