Archív

Uzávierka výziev v území MAS Horný Liptov
Pridané 25.10.2013
Do polovice októbra 2013 sa obce, podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, poľnohospodári a neziskové organizácie z územia MAS Horný Liptov mohli uchádzať o finančnú podporu z PRV SR 2007-2013 z opatrenia osi 4 LEADER v rámci výziev vyhlasovanaých kanceláriou MAS Horný Liptov. 
Viac »

Pozvánka na Jánske Dušičky
Pridané 21.10.2013
Už po štvrtý krát sa v Liptovskom Jáne a v Jánske doline uskutoční séria kultúrno-spoločenských podujatí pre deti i dospelých s názvom Jánske dušičky.
Organizátori podujatia odkazujú, že všetci sú srdečne vítaní!  Kedy: 1. - 2. 11. 2013
Viac »

Pozvánka na výstavu Dakar očami fotografa Ivana Malárika
Výstavu fotografií, ktoré zachytávajú udalosti a dianie v tíme Štefana Svitka na prestížnej automobilovej súťaži Rely Dakar očami fotografa Ivana Malárika je inštalovaná v Galérii na schodoch a potrvá do 6. 11. 2013. 
Viac »

Beseda o tradičnom stolovaní a stravovaní na Liptove
Pridané 08.10.2013
O tom, že odkaz tradičného stolovania a stravovania je aktuálny aj v súčasnosti nás na besede v Liptovskom Hrádku presvedčila pani Iveta Zuskinová z Liptovského múzea v Ružomberku.
Beseda sa uskutočnila v rámci realizácie projektu spolupráce dvoch miestnych akčných skupín z Liptova a zo Spiša – Mas Horný Liptov a MAS LEV, o.z. s názvom Kultúrne a gastronomické vizitky z Liptova Spiša.  
 
Viac »

Memoriál Jána Blcháča
Športový areál v Jakubovanoch bol v sobotu 28. septembra 2013 dejiskom jubilejného desiateho ročníka Memoriálu Jána Blcháča.

Viac »

Radničkine trhy na Liptove
Radničkine trhy je podujatie zamerané na verejné prezentovanie pracovnej činnosti ľudí so zdravotným postihnutím a prezentovanie ich vlastnoručne vyrobených výrobkov. Jeho trinásty ročník sa konal v troch slovenských mestách: Liptovskom Mikuláši, Prešove a v Bratislave.
Partnerom pre zorganizovanie Radničkiných trhov na Liptove bola Mgr. Janka Badáňová, riaditeľka Agentúry podporovaného zamestnania Liptovský Hrádok, n.o. 


Viac »

Oznámenie PPA pre konečných prijímateľov
Pridané 02.10.2013
 Oznamujeme konečným prijímateľom, ktorí pripravujú Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) do aktuálne vyhlásených výziev č. 31/PRV/MAS13, 32/PRV/MAS13, 33/PRV/MAS13 a 34/PRV/MAS13, že PPA zverejnila Oznámenie č. 97 zo dňa 01.10.2013, ktoré upravuje povinné prílohy súvisiace s verejným obstarávaním k ŽoNFP.  Viac »

Pozvánka na besedu o tradičnom stolovaní a stravovaní na Liptove
"Ako sa stravovali naši starí rodičia a ako sa stravujeme dnes?" je názov besedy, ktorú v rámci projektu spoupráce pripravili MAS Horný Liptov, MAS LEV, o. z.  

Beseda je určená predovšetkým mladým ľudom z Liptova a zo Spiša a bude zameraná na konfrontovanie tradičných a súčasných trendov v stravovaní očami súčasnej generácie mladých ľudí. Besedu povedie etnografka PhDr. Iveta Zuskinová. 


                                                       

Viac »


návrat


 | Archív