Archív

Pozvánka na Jánske dušičky

Pridané 29.10.2012
OZ Jánska dolina organizuje III. ročník Jánskych dušičiek. Dvojdňové podujatie sa uskutočni pri Bistre Krmelec v Jánskej doline a v Stanišovskej jaskyni v Jánskej doline 2. a 3. novembra 2012. Vítaní sú všetci v maskách i bez nich, s lampiónmi i bez nich. V piatok už od 16:30.
Prieskum spokojnosti obyvateľov s kvalitou života v regióne horný Liptov
Pridané 26.10.2012
Sledovanie spokojnosti obyvateľov s kvalitou života v regióne horný Liptov je súčasťou monitorovacieho rámca Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2012. Cieľom prieskumu, ktorý v auguste 2012 uskutočnila Regionálna rozvojová agentúra Liptov, bolo zistiť spokojnosť obyvateľov so životom v obci a v regióne, spokojnosť s dopravnou dostupnosťou a so štandardmi vybavenosti územia.

Viac »

MAS Horný Liptov zverejnila ďalšie výzvy na predkladnie projektov

Pridané 23.10.2012
Miestna akčná skupina Horný Liptov zverejnila 23. októbra 2012 výzvy na predkladanie projektov na Implementáciu integrovanej stratégie rozvoja horného Liptova do roku 2015 pre opatrenia:

3.2.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, Výzva č. 27/PRV/MAS 13, 

3.2.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť A, Výzva č. 28/PRV/MAS 13, 

3.2.3 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť B, Výzva č. 29/PRV/MAS 13.

Výzvy sú otvorené do 15. januára 2013. Úplné znenie výziev nájdete na www.hornyliptov.sk v časti Aktuálne výzvy.

MAS Horný Liptov zverejnila výzvy na predkladanie projektov

Pridané 16.10.2012
Miestna akčná skupina Horný Liptov zverejnila 16. októbra 2012 dve výzvy na predkladanie projektov na Implementáciu integrovanej stratégie rozvoja horného Liptova do roku 2015 pre opatrenia:

3.1.1 Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 25/PRV/MAS 13 a

3.1.2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Výzva č. 26/PRV/MAS 13.


Obidve výzvy sú otvorené do 15. januára 2013. Úplné znenie výziev nájdete na www.hornyliptov.sk v časti Aktuálne výzvy.

Výstava DARY ZEME - Božie dary
Pridané 11.10.2012
Autor: Ing. Blažena Mosná
V sobotu 6. októbra 2012 pri príležitosti mesiaca úcty k starším Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v  Kráľovej Lehote usporiadala v sále kultúrneho domu výstavu DARY ZEME - BOŽIE DARY. Viac »

Stretnutie starostov hornoliptovských obci
Pridané 10.10.2012
Osemnásť starostov a zástupcov obcí sa zišlo včera, 9. 10. 2012 na pracovnom stretnutí, ktoré zvolala kancelária MAS za účelom informovania o harmonograme vyhlasovania výziev na najbližšie obdobie. 
Viac »

Zasadala výberová komisia MAS Horný Liptov
Pridané 10.10.2012
Výberová komisia MAS Horný Liptov na svojich dvoch zasadnutiach, 3. a 4. októbra 2012 hodnotila projekty, ktoré predložili obce horného Liptova v rámci výzviev č. 23/PRV/MAS 13 a 24/PRV/MAS 13. Viac »

O návšteve MAS Horný Liptov v Poľsku písali v Krakowskom denníku
Posledný septembrový týždeň sa členovia MAS Horný Liptov zúčastnili odbornej exkurzie v Poľsku. Program exkurzie bol zameraný na spoznávanie činnosti miestnych akčných skupín "Korona polnocnego Krakowa" a "Razem na wyzyny".
Odbornú exkurziu organizačne pripravilo Centrum doradztwa rolniczego z Krakowa.Fotografie z exkurzie. Viac »


návrat


 | Archív