Archív

Kalendárium LETO 2012 v Jánskej doline

V KALENDÁRI PODUJATÍ sme zverejnili kalendárium animiačných programov a aktivít pre domácich návštevníkov a turistov v Jánskej doline počas leta 2012.


MAS Horný Liptov vyhlásila výzvy na predkladanie projetov
Pridané 22.06.2012
Miestna akčná skupina Horný Liptov v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlásila 22. júna 2012 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. 
Viac »

V obci Jamník opravujú obecný chodník
Pridané 20.06.2012
Autor: Ing. Dušan Španko
Obec Jamník získala prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov nenávratný finančný príspevok vo výške 50 000€ na projekt s názvom Cykloturistická trasa Jamník, vyhliadka-Račkova dolina. Projekt bude financovaný z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 60 000€. Obec sa bude podieľať spolupracovaním vo výške 5% z celkových nákladov. Viac »

LeaderFEST 2012
Pridané 01.06.2012
Včera sa v Levoči skončilo trojdňové stretnutie zástupcov miestnych akčných skupín a aktérov rozvoja vidieka zo Slovenska a zo zahraničia. Viac »


návrat


 | Archív