Archív

Výstava liptovských výtvarníkov v Českej Skalici
Kto sme, odkiaľ ideme, kam kráčame je názov projektu medzinárodnej výtvarnej dielne, ktorá sa uskutočnila v lete 2011 vo Vavrišove. Viac »

Výročná členská schôdza MAS Horný Liptov bude v marci 2012
Rada MAS Horný Liptov na svojom februárovom zasadnutí určila termín pre výročnú členskú schôdzu MAS 2012.
Viac »

2% pre rozvoj horného Liptova

Ak ste ešte svoje 2% nikomu nevenovali a chcete prispieť k rozvoju horného Liptova, môžete tak urobiť podporením našej organizácie. Takto získané financie budú použité na programy pre študentov a mladých ľudí žijúcich v našom regióne.

Viac »

Stretnutie so starostami obcí horného Liptova
Stretnutie so starostami obcí horného Liptova sa uskutočnilo 9. februára 2012. Cieľom stretnutia bolo prezentovanie návrhu zmien v Integrovanej stratégii rozvoja horného Liptova do roku 2015 v rámci opatrení Obnova a rozvoj obcí a Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.  Viac »

Tretí ročník LeaderFESTu bude v Levoči
Stretnutie zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších aktérov rozvoja vidieka pracujúcich na princípe LEADER sa uskutočni 29. - 31. mája 2012 v Levoči.
Viac »

Prvé kroky v projekte spolupráce
Začiatkom roku 2012 navštívili územie MAS Horný Liptov kolegovia z partnerskej MAS Mezi Úpou a Metují. Cieľom stretnutia bolo naplánovať aktivity v rámci spoločného projektu spolupráce, ktorý je zameraný na zmapovanie a propagáciu ľudových výrobcov v obidvoch územiach miestnych akčných skupín.
Viac »


návrat


 | Archív