Archív

Ďakujeme za spoluprácu

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roku 2012 Vám želá tím MAS Horný Liptov  

Ďalšie podporené projekty pre rozvoj horného Liptova
Koncom novembra 2011 boli podpísané dve zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predkladatelia podporených projektov sú OZ Jánska dolina a Združenie ubytovateľov Tatier.
Viac »


návrat


 | Archív